Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Σβήνουμε τα φώτα μια ώρα στις 8:30

Να αναλάβουμε δράση για την προστασία του περιβάλοντος μας καλεί το κίνημα Earth our (η ώρα της Γης) σήμερα 26 Μαρτίου 2011 στις 8:30.

Έτσι αλλιώς ΘΡΥΛΟ δεν έχει σήμερα...  οπότε ας ασχοληθούμε με τη διάσωση της γης.Δεν υπάρχουν σχόλια: